Q: Pokud vám nefunguje připojení?

· Neinstaloval jsem nějaký nový program, který by mi mohl připojení znemožnit? Různé firewally a antiviry mohou ovlivnit dostupnost připojení.

· Neměnil jsem nastavení sítě? Pokud ano, nastavte si "tak", jak Vám poznamenal technik při instalaci. Pokud nastavení neznáte, volejte technickou podporu sítě Tynec.net.

· Není v mém PC vir? Ohrožoval-li vir z Vašeho PC ostatní účastníky v internetu, mohli jste být odpojeni.

· Neukazuje mi počítač "Síťový kabel byl odpojen"? Zkontrolujte kabel z počítače do AP.

· Nezablokovalo se nějaké zařízení, které používám k příjmu signálu? V tomto případě zkuste na 30 až 60 vteřin odpojit každé zařízení od el. energie. Většinou se jedná o AP, umístěné na konci svodu z antény. Vyčkejte zhruba minutu, než zařízení nastartují a zkuste znovu internet.

V případě, že závadu stále nelze odstranit, volejte technickou podporu sítě Tynec.net.

Číslo technické podpory je: 731 411 220 V případě jiných problémů nás o nich informujte zasláním e-mailu


nahoru

Q: Jak se bránit napadení viry?

· Používejte antivirový software (NOD32,AVG, Norton Antivirus, ...), nezapomínejte na pravidelnou aktualizaci!!!

· Neotvírejte nevyžádané (SPAM) emaily (zejména cizojazyčné), dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání příloh!

· Používejte software na ochranu počítače před útokem ze sítě, tzv. firewall. Je součástí Windows XP, nebo firewall jiných výrobců.(např. ZoneAlarm, BlackIce atd.)

· Dalším problémem, před kterým je třeba se chránit je tzv. spyware - software který shromažďuje informace z vašeho počítače a může tak dojít k jejich zneužití. Před tím vás ochrání např. program AdAware.
[link]


nahoru

Q: Můžu se někde seznámit se smluvní dokumentací?

Můžete. Buď Vám ji poskytneme na naší provozovně, nebo se můžete podívat zde :   Ceník,   Smlouva,   Všeobecné podmínky


nahoru

Q: Jaká je rychlost připojení?

Rychlost připojení závisí na zvoleném tarifu. Naše tarify, jejich rychlosti, ceny a další informace naleznete v Ceníku


nahoru

Q: Jaký je dosah WiFi signálu?

Dosah závisí na citlivosti vysílací a přijímací antény a přímé viditelnosti mezi anténami. Pro notebook s vestavěným WiFi adaptérem je typický dosah cca 50 m, při použití citlivé externí směrové antény je možný dosah i několik kilometrů. Podmínkou je však přímá viditelnost a "nezarušenost" třetí stranou. Pokud není přímá viditelnost mezi anténami, je nutné signál proměřit, neboť je možné přijímat i odražený signál od okolních budov.


nahoru

Q: Mohu si instalaci WiFi zařízení provést sám?

Ano. V tomto případě Vám můžeme dodat koncová zařízení. Pro aktuální nabídku nás prosím kontaktujte. Můžete si samozřejmě zajistit jiného dodavatele.


nahoru

Q: Je možné na jeden koncový bod připojit více počítačů (síť)?

Ano, od nás však dostanete pouze jednu IP adresu, tzn. více počítačů můžete připojit pouze za router.


nahoru

Q: Jak si mohu objednat proměření signálu?

Vyplňte prosím objednávku, uveďte přesnou adresu, možnost přístupu na střechu budovy a jestli se nacházíte v oblasti pokrytí či alespoň viditelnost na tuto oblast. Pokud bude pravděpodobné, že se nacházíte v oblasti dosahu našeho signálu, bezplatně k Vám pošleme technika na proměření.


nahoru

Q: Jsou přenesená data nějak limitována?

Služba HomeBasic je bez omezení. U služby HomeLite je uplatněno omezení podle ceníku.


nahoru

Q: Co mám dělat v případě zjištěného rušení signálu třetí stranou?

Rušení může nastat v případě, kdy jiný subjekt začne vysílat na stejné frekvenci v trase Vašeho připojení k našemu HotSpotu. Pokud se tak stane, doporučujeme jednat přímo se subjektem, který rušení způsobuje. Řešením pak je přeladění vysílače jedné či druhé strany na jiný kanál. Kontaktujte nás


nahoru


nahoru